Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mońkach

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Adres:

PEC Mońki Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 54
19-101 Mońki

tel:

(0-85) 716 28 56

 

NIP: 546-000-04-12
REGON: P-050504138
KRS nr: 0000123925 Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy: 1.387.000,00 zł

Konto Bankowe:
Bank PKO S.A. - O/Mońki
nr 75 1020 1332 0000 1802 0028 1790
 

Godziny pracy PEC Mońki Sp. o.o.
poniedziałek - piątek - 7:30 - 15:30